www.pannyruty.cz zpracovává osobní údaje registrovaných subjektů, které byly poskytnuty www.pannyruty.cz v rámci nákupu v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek http://pannyruty.cz. Mezi osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při nákupu, kterými jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Zákazník registrací na stránkách http://pannyruty.cz  souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi www.pannyruty.cz.

www.pannyruty.cz shromažďuje osobní údaje za účelem: plnění smlouvy, jejíž stranou je registrovaný subjekt, ochrany práv a právem chráněných zájmů www.pannyruty.cz, nabízení obchodu nebo služeb registrovaným subjektům, interní marketingové analýzy a statistické účely průzkumu pro vnitřní potřeby www.pannyruty.cz. www.pannyruty.cz nepředá za žádných okolností tyto údaje žádné třetí osobě kromě dopravní společnosti, ovšem jen údaje potřebné k úspěšnému doručení. www.pannyruty.cz předává tyto osobní údaje dopravní společnosti DPD, případně dalším přepravcům, za účelem užití takových osobních údajů potřebných k doručování zásilek od www.pannyruty.cz, tedy k potřebnému plnění smlouvy.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze úspěšně provést nákupy.

Registrovaný subjekt má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, a to na e-mailovou adresu pannyruty@gmail.com.

Za účelem informování registrovaných subjektů o probíhajících kampaních zasílá www.pannyruty.cz registrovaným subjektům informace ve formě newsletter. Zasílání těchto informací může registrovaný subjekt kdykoliv zrušit odhlášením v samotném těle newsletteru nebo na e-mailové adrese pannyruty@gmail.com.

Subjekt bere na vědomí, že stránky http://pannyruty.cz jsou monitorovány a mohou zachytit informace o návštěvě subjektu.